Subsidie zonnepanelen - SDE+ alleen voor grootverbruikers

 

2 maal per jaar is er een SDE ronde met ene budet van 6 miljard euro. Indien u aan de actie van SunUnited deelneemt, zullen wij op uw adres subsidie aanvragen. Doordat SunUnited de subsidieregels door en door kent, zullen wij de kans zo groot mogelijk maken dat deze subsidie op uw adres wordt toegekend.

Hoe werkt de subsidie?
De subsidie op zonnepanelen is geen aanschafsubsidie, maar een productiesubsidie. Dit betekent dat per opgewekte kWh een subsidie wordt gegeven.

Grondopstelling

Voor een grondopstelling is een milievergunning noodzakelijk

Door de constructie van SunUnited wordt optimaal gebruik gemaakt van de verschillende regelingen. Hierdoor is SunUnited in staat om u een hoge vergoeding te geven voor het gebruik van uw dak. Hierdoor ontstaat een win/win situatie.

 


Zelf investeren?
Indien u zelf wilt investeren in zonnepanelen dan kan dat natuurlijk ook. Door onze schaalgrootte en marktkennis kan SunUnited u het systeem leveren tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden. De subsidieaanvraag regelen we graag voor u!

 

Indien u op uw eigen naam subsidie wilt aanvragen, dan verwijzen wij u naar ons zusterbedrijf MarEtec. Zij kunnen u volledig informeren over de voor- en nadelen. Voor meer informatie klik hier.

 

SunUnited biedt u de mogelijkheid om te allen tijde eigenaar te worden van het systeem. Normaal gesproken wordt u na 16 jaar volledig eigenaar van het systeem. Wilt u om wat voor reden dan ook eerder eigenaar worden, dan kan dat ook. SunUnited zal u dan een passend aanbod doen om de zonnepanelen over te nemen. Natuurlijk ontvangt u in dat geval ook het resterende deel van de subsidie.

 

Voorwaarden dak verhuren | Aanmelden dak verhuren

Heechein 38 • 8491 EM Akkrum • T 0513 - 82 01 08 • F 0513 - 82 01 09 • KvK: 01179237
info@sununited.nl • www.sununited.nl
webdesign: Webburo